Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej

Aktualności

Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku - Białej ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych i ponadnarodowych do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapital Ludzki "Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionie" - Dzialanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

INFORMACJA

ZFSS informuje, że w miesiącu grudniu będą wydawane bony. Proszę o wypełnienie oświadczeń oraz wniosków na bony do dnia 21.11.2016.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2016-11-15 10:05:53 Zmiana publikacji tuwim
3 2014-04-10 14:48:41 Zmiana publikacji tuwim
4 2014-04-10 14:48:11 Zmiana publikacji tuwim
' '