Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej

Struktura organizacyjna

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ im. JULIANA TUWIMA
Klaudiusz Knyps DYREKTOR ZESPOŁU
Beata Chrobak-Juros WICEDYREKTOR

' '